Na ludowo...

Tradycja ludowego śpiewu i muzykowania jest cenną i istotną częścią polskiego, niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Stanowi ona bowiem o tożsamości lokalnej, regionalnej i narodowej. Mieszkańcy gminy Siewierz mają ogromną świadomość w tym zakresie i wspaniale kultywują swoje tradycje. Działania te przejawiają się m.in. poprzez aktywny udział zespołów śpiewaczych w przeglądach i festiwalach, który jest bardzo dobrym sposobem promocji lokalnej kultury.

W Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej, odbył się IX Międzykulturowy Festiwal Folklorystyczny - Zagłębie i Sąsiedzi. Przez dwa dni, od 28 do 29 kwietnia 2017 r., 58 zespołów dorosłych oraz 28 zespołów dziecięcych zaprezentowało swój dorobek artystyczny. Na scenie pojawiło się ponad 1000 artystów ludowych, a wśród nich Zespół Śpiewaczy Brudzowice, który a capella zaprezentował utwory od lat śpiewane na terenie Brudzowic przez mieszkańców: „A w tych Brudzowicach bardzo ładnie”, „Od Brudzowic jadę”, oraz „A w tych Brudzowicach studnia murowana”.

W majowy długi weekend w Zebrzydowicach w powiecie cieszyńskim po raz 24 odbył się Międzynarodowy Przegląd Zespołów Regionalnych "Złoty Kłos" – Euro-Folklor 2017. Wzięły w nim udział zespoły z Polski, Czech oraz Słowacji. Występowały grupy dorosłe a także dziecięce. Pieśni i tańce cieszyły oczy i uszy zebranych widzów. Zespół Śpiewaczy Leśniaki podczas przeglądu wystąpił z programem, który odwzorowywał styl ziemi siewierskiej i wykonał utwory: „Zasiałam se rozmarynie” i „Ale kochać to nie, nie”.

W czwartek 18 maja w Jaworznie w siedzibie „Archetti” Orkiestry Kameralnej Miasta Jaworzna miało miejsce wspaniałe wydarzenie folklorystyczne - VI Festiwal Piosenki Ludowej „Czerwone Korale". Zespoły i soliści uczestniczący w Festiwalu reprezentowali miasta z terenu Śląska i Małopolski. Z gminy Siewierz brały udział dwa zespoły śpiewacze - z Leśniaków i Żelisławic. W imprezie wzięło udział ogółem 16 zespołów i 6 solistów. Każdy z uczestników mógł zaprezentować po dwa utwory, jeden oryginalny ludowy, drugi natomiast dopuszczał swobodę tekstu i interpretacji, lecz z zabarwieniem folklorystycznym. Nasz Zespół Śpiewaczy Leśniaki zachwycił jury swoim wykonaniem pieśni i przyśpiewek ludowych i został uhonorowany I miejscem w swojej kategorii.

27 maja na Hali Glinne w Korbielowie zorganizowano XXI Redyk, czyli wiosenny wypęd owiec na hale beskidzkie. Podczas imprezy odbył się pokaz obrzędowości związanej z wypędem owiec na hale - mieszanie owiec, okadzanie i pierwszy udój owiec, jak również wyrób sera i bryndzy. Obrzędy były przeplatane występami kapel oraz zespołów folklorystycznych, w tym Zespołów Śpiewaczych z Gołuchowic i Podwarpia oraz Zespołu Śpiewaczego „Wojkowianki”. Artyści reprezentujący gminę Siewierz wykonali po dwa utwory oraz wspólnie zaśpiewali „Od Siewierza jechał wóz”.