Kolędowanie Seniorów w Łazach

29 stycznia br. w Miejskim Ośrodku Kultury w Łazach odbyło się III Jurajskie Kolędowanie Seniorów. Wystąpiło 6 grup śpiewaczych, które zaprezentowały tradycyjne polskie kolędy i pastorałki.  Gminę Siewierz reprezentowali: Zespół Śpiewaczy KGW Żelisławice oraz Chór Parafialny „Barka”.

Kolędowanie w Łazach nie miało formy konkursowej, a wszystkie zespoły otrzymały pamiątkowe dyplomy i statuetki. Warto nadmienić, że spotkanie to było bardzo dobrą okazją do miłego spędzenia czasu oraz wymiany doświadczeń muzycznych.

zdjęcia: źródło MOK Łazy