Nagroda "Magnum Meritum..." dla Zespołu Śpiewaczego KGW w Wojkowicach Kościelnych

9 stycznia br. podczas Noworocznego Spotkania Samorządowego, Zespół Śpiewaczy Koła Gospodyń Wiejskich w Wojkowicach Kościelnych został wyróżniony najważniejszą w Gminie Siewierz nagrodą „Magnum Meritum Pro Regionis Et Urbis Sevioris”. Uroczystego wręczenia dokonali Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Zdzisław Banaś oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej Barbara Bochenek. Wśród nagrodzonych byli również: Renata Niedbał-Witta oraz Zbigniew Grochalski.

Zespół Śpiewaczy KGW w Wojkowicach Kościelnych (działający przy MGCKSiT w Siewierzu) powstał w 1960 r. Bierze aktywny udział w  życiu kulturalnym nie tylko sołectwa, ale występuje również podczas uroczystości i imprez o zasięgu ponadlokalnym. Uczestniczy w konkursach i przeglądach folklorystycznych. Współpracuje z jednostką OSP, Młodzieżową Orkiestrą Dętą "Strażak", z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Wojkowicach Kościelnych. Poprzez swoją działalność zespół promuje kulturalny  wizerunek gminy Siewierz, propagując przy tym tradycje, zwyczaje i ludowość, chroniąc je od zapomnienia.  Jest ambasadorem  kultury Ziemi Siewierskiej na mapie Zagłębia, Śląska i Jury, a jego działalność w znaczący sposób przyczynia się  do podtrzymania i upowszechniania kultury ludowej.

Nagrodzonym serdecznie GRATULUJEMY.