Nagroda "Magnum Meritum..."

11 stycznia 2016 r. odbyło się Noworoczne Spotkanie Samorządowe podczas, którego Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Zdzisław Banaś dokonał wręczenia nagrody MAGNUM MERITUM PRO REGIONIS ET URBIS SEVIORIS. Nagroda ta jest  przyznawana w uznaniu zasług dla miasta, gminy i regionu w zakresie tworzenia, upowszechniania oraz ochrony dziedzictwa kulturowego, a także za szczególną troskę o tożsamość lokalną. Jest uhonorowaniem postaw godnych naśladowania oraz wyróżnieniem osób, wnoszących szlachetne wartości dla społeczności Gminy Siewierz.

Bardzo miło jest nam poinformować, że zaszczytne wyróżnienie otrzymały osoby stale współpracujące z Miejsko-Gminnym Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu: Grupa Wokalna SONITUS oraz Stanisława Myrta - Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich Leśniaki.

Krótka charakterystyka nagrodzonych:

Grupę SONITUS tworzą Panie: Lidia Bąk, Irena Grobelny, Maria Grochalska, Alicja Wójcik i Lidia Zaręba.  Swoimi występami nie tylko uświetniają lokalne wydarzenia artystyczne, ale również godnie reprezentują Gminę Siewierz na szerszym forum, i to nie tylko w Polsce. Panie, pod muzycznym i artystycznym kierownictwem Pana Bernarda Sołtysika – wybitnego polskiego muzyka, kompozytora i aranżera, działają od 2013 roku. Mogą poszczycić się ogromnym dorobkiem i wieloma artystycznymi sukcesami, z nagraniem własnego albumu muzycznego i płyt włącznie. Z innych sukcesów należy wspomnieć o wielokrotnych występach na antenach radiowych i telewizyjnych, występie przed węgierską publicznością w Teatrze Narodowym w Miszkolcu, koncertach w Edeleny na Węgrzech, spotkaniach z widzami i wywiadach. Zespół nagrał również kilka teledysków, które plasują się na czołowych miejscach list przebojów i plebiscytów. Zespół pojął  współpracę z  największą firmą fonograficzną w Polsce, co skutkuje kolejnymi sukcesami i promowaniem działalności „Sonitusa” i jego dorobku. Liczne występy, zawsze nagradzane gromkimi brawami,  urozmaicony i ciekawy repertuar, a wreszcie kreatywność i zaangażowanie samych artystek, tworzą obraz zespołu który jest doskonałym ambasadorem kultury, godnie reprezentującym nasz region na szerokim forum i wnoszącym niezaprzeczalny wkład w promocję Gminy Siewierz.

Pani Stanisława Myrta jest  mieszkanką sołectwa Leśniaki, od 47 lat mocno związaną z Kołem Gospodyń Wiejskich w Leśniakach, któremu przewodniczy od 32 lat. Nadal nie ustaje w swoich działaniach, skupionych wokół upowszechniania kultury ludowej, kultywowania tradycji i aktywnego wspierania amatorskiej twórczości artystycznej. Pani Stanisława Myrta kultywuje stare tradycje, pieśni i przyśpiewki ludowe z naszego regionu, jest też autorką większości tekstów do występów i piosenek wykonywanych osobiście lub przez Koło Gospodyń Wiejskich. Z charakterystycznym dla siebie humorem nawiązuje przy tym do aktualnych  problemów i zjawisk społecznych. Jest wspaniałym ambasadorem kultury ludowej na mapie kulturalnej regionu i Polski. Jako solistka występuje i reprezentuje Gminę Siewierz w konkursach, przeglądach i festiwalach artystycznych o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim, odnosząc liczne sukcesy. Zapał, z jakim Pani Stanisława Myrta pielęgnuje stare obyczaje i obrzędy jest godny naśladowania. Jej prężna i różnorodna działalność w wyjątkowy sposób urozmaica ofertę kulturalną gminy oraz wzbudza zainteresowanie tradycją  i folklorem, które właśnie dzięki takim ludziom, jak pani Stanisława Myrta, są przekazywane jako nasze dziedzictwo młodym pokoleniom.

Laureatom serdecznie gratulujemy!