Klubowy Wieczór Twórczy „Severiana”

Już po raz dziewiąty członkowie Klubu Poezji, Prozy i Malarstwa „Severina” działającego przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Siewierzu, spotkali się w dniu 5 lutego podczas Wieczoru Twórczego.
Spotkanie rozpoczęło się minutą ciszy, którą uczczono pamięć zmarłej w ubiegłym roku Janiny Marty Maciąg - poetki i malarki mocno zaangażowanej w działalność Klubu. W trakcie spotkania Dyrektor MGOK Damian Dawczyński dokonał podsumowania pracy twórczej Klubu za rok 2011 oraz przedstawił plany i zadania na rok 2012, z uwzględnieniem udział członków Klubu w konkursach, wystawach, spotkaniach oraz innych przedsięwzięciach kulturalnych.
W trakcie Wieczoru Twórczego poeci recytowali swoje utwory. Nowo mianowana Przewodnicząca Klubu Jadwiga Kubiczek przy akompaniamencie Zbigniewa Wójcika (akordeonisty) zaprezentowała wiersz zmarłej poetki Wisławy Szymborskiej. Muzycznym akcentem spotkania były popisy akordeonistów: Rajmunda Kubiczka i Zbigniewa Wójcika oraz gitarzysty Grzegorza Węglarza. Zgodnie z tradycją dokonano przyjęcia nowych członków. W poczet twórców zostali przyjęci: Rajmund Rzepecki (poezja i proza) oraz Małgorzata Jędrzejec (malarstwo). Spotkaniu towarzyszyły wystawy malarstwa Janiny Marty Maciąg i Lidii Zaremby.
Na zakończenie spotkania Dyrektor podziękował wszystkim twórcom za zaangażowanie oraz rozsławianie Siewierza na kulturalnej mapie Polski poprzez udział w licznych konkursach i wystawach.
Osoby posiadające zamiłowania w dziedzinie prozy, poezji, malarstwa, fotografii lub rękodzieła (bez względu na wiek) zapraszamy do naszego Klubu. Dodatkowe informacje można uzyskać w MGOK Siewierz.