Konkurs Plastyczny na Maskotkę Będzińskiej Policji

Komenda Powiatowa Policji w Będzinie ogłasza konkurs plastyczny pod nazwą „Maskotka Będzińskiej Policji”. Konkurs ma charakter otwarty i przeznaczony jest dla dzieci do lat 13. Jego celem jest stworzenie wzoru maskotki nawiązującej swym charakterem do policji oraz powiatu będzińskiego. W konkursie mogą wziąć udział tylko prace indywidualne spełniające wymogi zawarte w regulaminie konkursu. Prace konkursowe należy w terminie do 27 listopada 2013 r. złożyć osobiście lub przesłać pocztą do siedziby Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Siewierzu przy ul. Słowackiego 2a (I piętro). Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!