Działalność Amatorskiego Ruchu Artystycznego w Październiku

W październiku bieżącego roku został rozstrzygnięty Ogólnopolski Konkurs Literacki „Teściowa w Inowrocławiu”. Konkurs literacki obejmował dwie kategorie: fraszkę i limeryk, a kierowany był do młodzieży i osób dorosłych z terenu całego kraju. Jego celem było pobudzanie wrażliwości literackiej i aktywności twórczej w dziedzinie poezji, wyszukiwanie i promocja talentów oraz szerzenie kultury literackiej i czytelniczej. W kategorii limeryk II miejsce zajęła członkini Klubu „Severiana” Jadwiga Kubiczek. 22 października w auli Zespołu Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum nr 1 w Białym Dunajcu odbył się XX Festiwal Papieski ”Jan Paweł II – Papież Dialogu”. Na ponad 140 przesłuchań reprezentanci Gminy Siewierz zdobyli aż 5 pierwszych miejsc. Siewierz już po raz wtóry podbił serca Jury w Białym Dunajcu. W konkursie w Białym Dunajcu brali udział wykonawcy z Podhala oraz z całej Polski. W konkursie literackim za wiersz „Papież dialogu” I miejsce zdobyła Janina Domańska, a III miejsce - Jadwiga Kubiczek za wiersz „Monolog”, reprezentujące Klub Poezji Prozy i Malarstwa „Severiana”. W kategorii grupy śpiewacze dorośli I miejsce zdobył Zespół Śpiewaczy „Podwapianki”. Zespół wykonał piosenkę „Papież dialogu” z tekstem Janiny Domańskiej i opracowaniem muzycznym Mariusza Naglika. W kategorii grupy teatralne dorośli I miejsce otrzymała Grupa Teatralna Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Siewierzu „Słaba Grupa Przed Wyzwaniem”. Autorem wykonywanych utworów w scence był kardynał Karol Wojtyła „Myśląc Ojczyzna powracam do drzewa” oraz Janina Domańska „Przesłanie”. W kategorii soliści dorośli I miejsce zajął Mariusz Naglik za utwór Jolanty Nowak-Wojdas „Ojcze Nasz Święty”.W kategorii recytacja utworów własnych I miejsce zdobyła Janina Domańska za wiersz „List do Jana Pawła II”.  Gratulujemy!!!