Inauguracja Roku Akademickiego i Kulturalnego 2013/2014 w Gminie Siewierz

Po raz pierwszy Uniwersytet Trzeciego Wieku i Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Siewierzu wspólnie zainaugurowały nowy rok akademicki i kulturalny. W „Koncercie Pokoleń”, który odbył się 20 października w sali widowiskowej MGOK udział wzięli słuchacze UTW, działacze kultury oraz zaproszeni goście. Swoją obecnością zaszczycili nas: Posłowie na Sejm RP Anna Nemś, Beata Małecka-Libera i Waldemar Andzel, Poseł do Parlamentu Europejskiego Małgorzata Handzlik, Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Zdzisław Banaś, Zastępca Burmistrza Dariusz Waluszczyk, Radny Powiatu Będzińskiego Jan Mucha, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Siewierzu Barbara Bochenek wraz z Radnymi, Prezes UTW Zawiercie Jan Gwizd, przedstawiciele organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, placówek oświatowych działających na terenie naszej gminy oraz licznie przybyli mieszkańcy. Imprezę zainaugurował hymn akademicki „Gaudeamus” w wykonaniu zespołu wokalnego „Ale Babki” przy akompaniamencie Czesława Przybyły (akordeon) i Grzegorza Węglarza (gitara). Na wstępie Prezes UTW Pani Celina Janas zapoznała z programem działalności w nowym roku akademickim, który jest zarazem drugim rokiem istnienia UTW w Siewierzu. Oficjalnego otwarcia roku akademickiego i kulturalnego dokonał Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Zdzisław Banaś. „Koncert Pokoleń” to spotkanie dwóch pokoleń: studenci UTW oraz uczniów, studentów i absolwentów młodego pokolenia związanych z działalnością siewierskiego ośrodka kultury, a tym samym z Gminą Siewierz. Na scenie zaprezentowali się: zespół wokalny „Clipsy”, akordeoniści Zbigniew Wójcik i Rajmund Kubiczek, skrzypaczka Roksana Karwalska (członkini zespołu „Clipsy”), gitarzysta i wokalista Grzegorz Węglarz, saksofonista Krzysztof Kolasa. Na scenie zadebiutował zespół „Sonitus” utworzony w maju b.r. Kierownikiem muzycznym grupy jest Bernard Sołtysik. Zespół tworzy 6 pań, słuchaczek UTW Siewierz.Debiutancki występ bardzo spodobał się publiczności i został nagrodzony gorącymi owacjami. Tanecznym akcentem imprezy była grupa tańca nowoczesnego ATG CREW prowadzona przez Margitę Majkę, która zaprezentowała porywający autorski układ taneczny. Inicjatorem wspaniałej muzycznej „gry pokoleniowej”, w której każdy mógł znaleźć coś dla siebie, był Bernard Sołtysik, a całe spotkanie inauguracyjne poprowadzili Prezes UTW Celina Janas i Dyrektor MGOK Damian Dawczyński.