Pożegnanie Lata - Podwarpie 2013

21 września 2013 r. w Podwarpiu odbył się Festyn Rodzinny „Pożegnanie Lata 2013”, połączony z otwarciem Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Podwarpiu. Na festyn licznie przybyli zaproszeni goście, mieszkańcy Podwarpia oraz okolicznych miejscowości. Uroczystego otwarcia imprezy dokonał Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Zdzisław Banaś, który przywitał zebranych gości, w tym posłów Waldemara Andzela, Annę Nemś, Jerzego Borkowskiego, przedstawicielkę posła do Parlamentu Europejskiego Małgorzaty Handzlik, panią Katarzynę Mertę-Wałek, Sekretarza Miasta Myszków Grzegorza Urbana, przedstawiciela Prezydenta Miasta Będzin Łukasza Komoniewskiego, pana Rafała Adamczyka oraz Przewodniczącą Rady Miejskiej Barbarę Bochenek wraz z radnymi. Po części oficjalnej rozpoczęła się część artystyczna. Wśród występujących zaprezentowali się: Młodzieżowa Orkiestra Dęta Strażak z Wojkowic Kościelnych, Zespół Śpiewaczy „Podwarpianki, młodzież z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych, a także akordeoniści Zbigniew Wójcik i Rajmund Kubiczek. Wszyscy zaprezentowali programy artystyczne, które przypadły do gustu zgromadzonej publiczności. Dużo radości dostarczył widzom Kabaret 50+ z gminy Łazy, który swoim programem „Trudy życia”, rozśmieszył nawet najbardziej ponurych. Natomiast grupa teatralno-kabaretowa „Słaba Grupa Przed Wyzwaniem”, która działa przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Siewierzu w składzie: Teresa Kozerska, Janina Domańska, Barbara Bogusz i Jan Bańka przekonała swoim programem, że nie jest tak "słaba" jak z nazwy by się mogło wydawać. W pięknym stylu przedstawiła swój atrakcyjny, rytmiczny dobrze dobrany tematycznie program „Żegnaj Lato”. Na zakończenie pomimo chłodnego, bo już jesiennego wieczoru wszystkich rozgrzała zabawa taneczna.