Bezpieczne Wakacje w Siewierzu

Pierwszy tydzień wakacji z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury upłynął pod hasłem „Bezpieczne wakacje”. Akcja skierowana jest do dzieci i młodzieży gminy Siewierz oraz wszystkich dzieci, które spędzają wakacje w Siewierzu. Ma ona na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa spędzania wolnego czasu i polega na organizacji spotkań ze służbami i instytucjami dbającymi o nasze bezpieczeństwo (tj. policja, straż pożarna, WOPR, nadleśnictwo, specjalista ds. uzależnień). Podczas akcji przeprowadzona została profilaktyka w ramach Ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Cykl spotkań zainaugurowało spotkanie z policjantami. Na wstępie dzieci zostały zapoznane z modelami bezpiecznych zachowań oraz sposobami szybkiego reagowania na zagrożenia. Zostało przekazanych również bardzo dużo cennych wskazówek na temat ruchu drogowego i poruszania się po drogach publicznych. Uczestnicy zostali uświadomieni o zagrożeniach wynikających np. z zażywania alkoholu czy narkotyków. Po części teoretycznej dzieci mogły wziąć udział w quizie pt.: „Bezpiecznie w podróży”, który pozwolił na sprawdzenie pozyskanej wiedzy podczas spotkania. Każde dziecko otrzymało wakacyjną niespodziankę -odblask drogowy, a przejażdżki samochodem policyjnym okazały się nie lada gratką dla naszych milusińskich. Drugiego dnia zorganizowano spotkanie ze strażakami, którzy przygotowali dla uczestników zajęć dużą atrakcję w postaci prawdziwej akcji ratowniczej. Dzieci mogły poznać bliżej charakter pracy strażaka m.in. gaszenie pożaru, ratowania życia, niesienia pomocy w sytuacjach kryzysowych. Wszystkim bardzo spodobała się ta niespodzianka. Po pokazie każde dziecko mogło zapoznać się ze sprzętem pożarniczym, przymierzyć strój strażaka oraz miało możliwość „jechać wozem strażackim do pożaru”. Dodatkowymi atrakcjami były zabawy ruchowe, m.in.: „strażacki” tor przeszkód. Po zabawie dzieci otrzymały upominki (drobny sprzęt sportowy). W środę dzieci spotkały się ze specjalistą ds. uzależnień i psychologiem. Przeprowadzono krótką pogadankę na temat: jak pomóc dzieciom i młodzieży podjąć trafne decyzje dot. wyborów, określenia systemu wartości, samodzielności myślenia, zachowań asertywnych i umiejętności radzenia sobie z presją rówieśniczą, jak również ukazującą alternatywne metody spędzania wolnego czasu. Został podjęty ważny temat palenia papierosów, spożywania alkoholu oraz zażywania narkotyków. W części praktycznej został zorganizowany konkurs plastyczny na hasło dot. Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Uczestnicy w kilkuosobowych grupach tworzyli hasła oraz graficzny obraz związany z profilaktyką uzależnień. W czwartek odbyło się spotkanie z przedstawicielami Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Panowie ratownicy pouczyli uczestników zajęć na temat bezpieczeństwa nad wodą oraz kąpieli pod wpływem używek. Następnie odbył się pokaz udzielania pierwszej pomocy z udziałem dzieci, pokaz sprzętu ratowniczego oraz gry i zabawy tematyczne (np. rzut kołem ratunkowym), po których uczestnicy otrzymali drobny sprzęt pływacki. W piątek zorganizowane zostało spotkanie z leśnikiem, który opowiedział na temat bezpieczeństwa w lesie, przestrzegania przed niebezpieczeństwami i zagrożeniami wynikającymi z przebywania w lesie pod wpływem alkoholu itp. Następnie dzieci w grupach grały w gry planszowe oraz układały puzzle przyrodnicze. Na zakończenie odbył się konkurs malowania kredą na asfalcie pt. „Wycieczka do lasu”. Na podsumowanie tygodnia pod hasłem: „Bezpieczne wakacje”, każde dziecko dostało upominek. Wszystkie spotkania odbyły się w ruinach Zamku Siewierskiego i jego malowniczym otoczeniu. Składamy serdeczne podziękowania wszystkim tym, którzy zaangażowali się w pomoc przy zorganizowania zajęć dla dzieci w ramach akcji „Bezpieczne wakacje” oraz kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. W szczególności pragniemy podziękować: Burmistrzowi Miasta i Gminy Siewierz Zdzisławowi Banasiowi za ufundowanie upominków wakacyjnych i nagród w przeprowadzonych konkursach, Komisariatowi Policji w Siewierzu, Ochotniczej Straży Pożarnej w Siewierzu, Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Siewierzu, Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratowniczemu Drużyna Przeczyce oraz Nadleśnictwu Siewierz za przeprowadzenie zajęć. Dziękujemy również za okazaną pomoc Hurtowni Papierniczej „Biurowy Świat” w Siewierzu i Bankowi Śląskiemu Oddział w Siewierzu. Zdjęcia i relacje ze spotkań dostępne na Facebooku-u.