ORKIESTRY DĘTE GMINY SIEWIERZ

Orkiestry działają przy Ochotniczych Strażach Pożarnych. Swoimi występami uświetniają święta państwowe, lokalne uroczystości, imprezy. Biorą udział w konkursach, festiwalach i przeglądach o zasięgu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim. 


Orkiestra Dęta w Brudzowicach

Orkiestra Dęta w Brudzowicach powstała w 1957 r. Instruktorem muzycznym jest Damian Duda. Obecnie liczy 28 osób.
Nagrody i wyróżnienia:
• Nagroda Starosty Będzińskiego za Osiągnięcia w Dziedzinie Twórczości Artystycznej, Upowszechniania i Ochrony Kultury (2012 r.)
• Wyróżnienie w Przeglądzie Orkiestr Dętych w Brudzowicach (2012 r.)

Orkiestra Dęta Siewierz
Orkiestra Dęta w Siewierzu działa od 1923 r. Instruktorem muzycznym jest Grzegorz Zawodniak. Obecnie liczy 37 osób.
Nagrody i wyróżnienia:
• Nagroda Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz „MAGNUM MERITUM PRO REGIONIS ET URBIS SEVIORIS” (2006 r.)
• Nagroda Starosty Będzińskiego (2009 r.)
• Udział w XXII Regionalnym Przeglądzie Orkiestr Ochotniczych Straży Pożarnych w Wiśle (2012 r.)
• III miejsce w Przeglądzie Orkiestr Dętych w Brudzowicach (2012 r.)

Młodzieżowa Orkiestra Dęta Wojkowice Kościelne

Młodzieżowa Orkiestra Dęta Wojkowice Kościelne powstała w 1991 r. Instruktorem muzycznym jest Józef Marczyński. Obecnie liczy 29 osób.
Nagrody i wyróżnienia:
• Nagroda Starosty Będzińskiego „Kasztelanka” (2002 r.)
• I miejsce w II Przeglądzie Orkiestr Dętych Powiatu Będzińskiego w Będzinie (2005 r.)
• Nagroda Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz „MAGNUM MERITUM PRO REGIONIS ET URBIS SEVIORIS” (2006 r.)
• Nagroda Starosty Będzińskiego „Buławy Kasztelańskie” (2006 r.)
• I miejsce w III Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych w Będzinie (2006 r.)
• Odznaka Honorowa Zarządu Oddziału Śląskiego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr (2007 r.)
• I nagroda w IV Regionalnym Festiwalu Orkiestr Dętych w Dąbrowie Zielonej (2012 r.)
• I miejsce w Przeglądzie Orkiestr Dętych w Brudzowicach (2012 r.)
• Wyróżnienie w Przeglądzie Orkiestr Dętych w Czeladzi (2016 r.)

Orkiestra Dęta Żelisławice
Orkiestra Dęta Żelisławice powstała w 1928 r. Instruktorem muzycznym jest Piotr Garczyk. Obecnie liczy 29 osób.
Nagrody i wyróżnienia:
• Srebrny Medal Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP (1998 r.)
• Nagroda Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz „MAGNUM MERITUM PRO REGIONIS ET URBIS SEVIORIS” (2008 r.)
• Wyróżnienie w Przeglądzie Orkiestr Dętych w Brudzowicach (2012 r.)
• Nagroda Starosty Będzińskiego (2014 r.)

Reprezentacyjna Orkiestra Dęta Miasta i Gminy Siewierz
Reprezentacyjna Orkiestra Dęta Miasta i Gminy Siewierz powstała w 2016 r. Instruktorem muzycznym jest Grzegorz Zawodniak.

Miniaturak: