11 Listopada - Narodowe Święto Niepodległości

Ze względu na trwający stan epidemii, nie odbędą się tegoroczne gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości. Niemniej 11 listopada delegacja władz samorządowych, w imieniu mieszkańców i organizacji działających na terenie naszej gminy, złoży kwiaty pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz pod pomnikiem ku czci mieszkańców miasta i gminy Siewierz poległych w czasie II wojny światowej. W ten sposób oddamy szacunek tym, którzy swoje życie poświęcili wolnej i niepodległej Ojczyźnie.

Wszystkich, pragnących świętować z okazji 102. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, zachęcamy do wywieszenia polskiej flagi przy swoich posesjach. Zjednoczeni pod biało-czerwonymi barwami, zamanifestujemy tym samym nasz patriotyzm.

W 2018 roku siewierski samorząd nieodpłatnie przekazał mieszkańcom gminy flagi narodowe. Przyjmując flagę, przyjęliśmy na siebie zobowiązanie obywatelskie do jej poszanowania i dumnego eksponowania podczas najważniejszych świąt państwowych: 2 maja w Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, w Święto Narodowe 3 Maja oraz Narodowe Święto Niepodległości 11 Listopada. Prawo do wywieszania flagi ma każda osoba, podkreślając w ten sposób tożsamość narodową oraz przywiązanie do swojego państwa. Jednocześnie pragniemy podkreślić, że flagę Rzeczypospolitej Polskiej należy zawsze otaczać czcią i szacunkiem oraz dbać o to, aby była umieszczana w godnym i honorowym miejscu.