Wznowienie działalnosci MGCKSiT

Od 19 października 2020 r. MGCKSiT w Siewierzu wznawia swoją działalność. Mając jednak na uwadze, że od 17 października w całym kraju obowiązują nowe zasady bezpieczeństwa, a powiat będziński znajduje się w strefie żółtej, informujemy:  
• interesanci przyjmowani są wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu telefonicznie 32 67 41 649 lub drogą elektroniczną e-mail: mgcksit@siewierz.pl,
• wejście do biura jednostki dla osób z zewnątrz, możliwe jest po przywołaniu telefonicznym pracownika merytorycznego, z którym wcześniej uzgodniono spotkanie lub przy użyciu dzwonka przy drzwiach.
Przebywając w obiekcie należy stosować się do obowiązujących wytycznych:
• nosić osłonę nosa i ust (maseczkę/przyłbicę),
• przed wejściem do biura należy zdezynfekować dłonie,
• zachować bezpieczną odległość od innych osób przebywających w obiekcie (1,5-2 m.),
• ograniczyć do niezbędnego minimum czas pobytu w obiekcie.
Liczymy na Państwa wyrozumiałość oraz zachęcamy do śledzenia strony internetowej i Facebooka, gdzie na bieżąco będziemy zamieszczać informacje dotyczące dalszej działalności.